• سایت دسا استایل

  • : عنوان پروژه

برنامه نویسی ، طراحی و تولید محتوا سایت برای دسامزون توسط تیم ماهان مهر

  • مشتری : دسامزون
  • تاریخ : پاییز 1399
  • مهارت های مورد نیاز : php,html,css,mysql,js
  • مشاهده سایت
سایت دسا استایل