پورتال تحت وب شرکت پاتراپلاس

portfolio image

پورتال تحت وب شرکت پاتراپلاس

css,html,js,mysql,php

پورتال تحت وب شرکت پاتراپلاس

  • طراحی وب //

طراحی و ساخت پورتال تحت وب پاتراپلاس دارای امکاناتی از قبیل:

  • مدیریت سفارشات
  • مدیریت کاربران
  • مدیریت انبار
  • نظارت بر عملکرد کارمندان
  • مشاهده وضعیت سفارش توسط مشتری
  • و ....

 پورتال تحت وب-طراحی پورتال تحت وب-برنامه نویسی تحت وب-سامانه تحت وب-سامانه مدیریت نماینده-سامانه فروش


  • تاریخ: اردیبهشت 95
  • مشتری: شرکت پاتراپلاس تهران
  • مهارت های مورد نیاز: css,html,js,mysql,php

مشاهده سایت