• تاریخ : 1400-05-06
  • |
  • نویسنده : مهدی حسنی

بررسی طرح صیانت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر امروز طرح صیانت از فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند و به اینکه این طرح به اصل 85 برسد یا خیر 121 رای مثبت دادند.

بر اساس اصل 85 زین پس این طرح در کمیسیون های تخصصی بررسی میشود و دیگر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نخواهد گرفت ؛  همچنین اجرای آن در ابتدا به صورت آزمایشی و به مدت سه الی پنج سال خواهد بود، زیرا پیش تر ، این موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان واقع شد .

ارسال نظر